Công ty cổ phần Thế giới số (DGW - HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/05/2018

- Ngày đăng ký cuối cùng: 15/05/2018

Lý do và mục đích: Chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 8%/cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận 800 đồng)

- Thời gian thực hiện: 25/05/2018

-  Địa điểm thực hiện:

+     Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+     Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại trụ sở chính CTCP Thế giới số, Tầng 8 tòa nhà Ngân hàng Nam Á, số 201-203 Cách Mạng Tháng 8, Phường 4, Quận 3, TP.Hồ Chí Minh (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 25/05/2018 và xuất trình chứng minh nhân dân.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.