Công ty cổ phần Hóa chất Đức Giang - Lào Cai (DGL – HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 18/01/2016

- Lý do và mục đích: Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2015 bằng tiền mặt.

- Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)

- Ngày thực hiện: 27/01/2016

-  Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán đã lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký:  Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại trụ sở Công ty cổ phần Hóa chất Đức Giang - Lào Cai (Khu CN Tằng Loỏng, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai) bắt đầu từ ngày 27/01/2016 và xuất trình chứng minh nhân dân.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.