CTCP Xích Líp Đông Anh (DFC - UpCoM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 17/07/2019

- Ngày đăng ký cuối cùng: 18/07/2019

- Lý do và mục đích: Trả cổ tức năm 2018 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 33%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 3.300 đồng)

- Ngày thanh toán: 06/08/2019

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức công ty tại Công ty cổ phần Xích líp Đông Anh, số 11, tổ 47, thị trấn Đông Anh, thành phố Hà Nội (vào các ngày làm việc trong tuần), bắt đầu từ ngày 06/08/2019 và xuất trình chứng minh nhân dân.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.