DCL: Ngày giao dịch không hưởng quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020


Công ty Cổ phần Dược phẩm Cửu Long

Mã chứng khoán: DCL 

Sàn giao dịch: HOSE 

Ngày đăng ký cuối cùng: 02/06/2020

Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 24/06/2020, thời gian chính thức Tổ chức phát hành sẽ thông báo trong thư mời.

- Địa điểm thực hiện: Dự kiến Tầng 5, Times Tower – HACC1 Complex, số 35 Lê Văn Lương, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Tp.Hà Nội, Địa điểm chính thức Tổ chức phát hành sẽ thông báo trong thư mời.

- Nội dung họp:

+ Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và định hướng hoạt động năm 2020;

+ Thông qua báo cáo Ban Tổng Giám đốc về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020;

+ Thông qua báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán;

+ Thông qua báo cáo về hoạt động Công ty năm 2019 của Ban kiểm soát;

+ Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2020.

+ Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (cụ thể sẽ ghi trong thư mời cổ đông).

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu