CTCP Du lịch và Thương mại DIC (DCD– UpCoM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 11/9/2017

- Ngày đăng ký cuối cùng: 12/09/2017

- Lý do và mục đích : Trả cổ tức bằng tiền năm 2016
- Tỷ lệ thực hiện: 4%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 400 đồng)
- Ngày thanh toán: Ngày 27/09/2017
- Địa điểm thực hiện:
 + Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Trụ sở làm việc Công ty cổ phần du lịch và thương mại DIC, địa chỉ: số 169 Thùy Vân, Phường 8, TP.Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 27/09/2017 và xuất trình chứng minh nhân dân.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.