CTCP Xây Dựng Công Nghiệp (DCC - Đại chúng chưa niêm yết)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 04/01/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 06/01/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện:  Dự kiến trong tháng 01/2016.

- Địa điểm thực hiện: Tổ chức phát hành thông báo sau.

- Nội dung lấy ý kiến: Thông qua Phương án hợp tác một số dự án trong điểm.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.