CTCP Đầu tư Phát triển - Xây dựng (DIC) Số 2 (DC2 - HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 13/9/2017

- Ngày đăng ký cuối cùng: 14/09/2017

- Lý do và mục đích: Chi cổ tức năm 2016 bằng tiền.
- Tỷ lệ thực hiện: 8%/mệnh giá (01 cổ phiếu được nhận 800 đồng).
- Thời gian thực hiện: 25/09/2017.
- Địa điểm thực hiện:
a/ Đối với chứng khoán đã lưu ký : Người sở hữu chứng khoán nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản.
b/ Đối với chứng khoán chưa lưu ký : Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Văn phòng Cổ phần đầu tư phát triển xây dựng (DIC) số 2; Số 5 Đường số 6, Khu đô thị Chí Linh, Phường Thắng Nhất, Tp.Vũng Tàu vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 25/09/2017 và xuất trình CMND.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.