CTCP Dược - Vật tư y tế Đắc Lắk (DBM- UpCOM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 25/7/2014

- Ngày đăng ký cuối cùng: 29/07/2014

- Lý do và mục đích: Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (Thưởng cổ phiếu).

- Tỷ lệ thực hiện: 2:1 (mỗi cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền, cứ 02 quyền thì nhận được 01 cổ phiếu mới phát hành).

- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số cổ phiếu phát hành từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) do làm tròn xuống đến hàng đơn vị sẽ được Công ty mua lại làm cổ phiếu quỹ với giá bằng mệnh giá và trích từ nguồn quỹ đầu tư phát triển. Số tiền thu được từ bán cổ phiếu lẻ sẽ được trả cho cổ đông sở hữu quyền được nhận phát hành cổ phiếu có phần lẻ thập phân.

VD: Cổ đông B sở hữu 285 cổ phiếu. Cổ đông B sẽ được cổ phiếu tương ứng: 285*1/2 = 142,5 cổ phiếu. Với phương án xử lý làm tròn xuống, cổ đông trên sẽ nhận được 142 cổ phiếu và 5.000 đồng tiền mặt cho 0,5 cổ phiếu lẻ.

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký : Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ phiếu tại các TVLK nơi mở tài khoản lưu ký

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký : Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ phiếu tại Phòng Tổng hợp nội vụ của CTCP Dược – Vật tư Y tế Đắc Lắc, địa chỉ số 9A đường Hùng Vương, TP. Buôn Ma Thuột. Đề nghị cổ đông mang theo Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần và CMND.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.