Công ty Cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam (DBC – HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 21/11/2014

- Ngày đăng ký cuối cùng:        25/11/2014

- Lý do và mục đích: Tạm ứng cổ tức năm 2014 bằng tiền.

- Tỷ lệ thực hiện: 15%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng)

- Thời gian thực hiện: 04/02/2015

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Tập đoàn Dabaco Việt Nam kể từ ngày 04/02/2015 vào giờ làm việc hành chính các ngày trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6 và xuất trình Chứng minh thư nhân dân.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.