CTCP Xe lửa Dĩ An (DAR - UpCoM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 17/09/2019

- Ngày đăng ký cuối cùng: 18/09/2019

Lý do và mục đích: Trả cổ tức năm 2018 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 12%/mệnh giá (01 cổ phiếu được nhận 1.200 đồng)

- Thời gian thực hiện: 18/10/2019

- Địa điểm thực hiện:

+     Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+     Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng TCKT Công ty cổ phần Xe lửa Dĩ An – Số 8 Lý Thường Kiệt, phường Dĩ An, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 18/10/2019 và xuất trình chứng minh nhân dân, Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần bản gốc.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.