Công ty CP Phát triển Đô thị Công nghiệp số 2 (D2D – HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 4/9/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 08/09/2015

- Lý do và mục đích : Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện (dự kiến): Từ ngày 11/09/2015 đến ngày 30/09/2015

- Địa điểm thực hiện: Công ty cổ phần phát triển đô thị Công nghiệp số 2, địa chỉ: H22 Võ Thị Sáu, P.Thống Nhất, TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

- Nội dung lấy ý kiến: Sửa đổi điều khoản quy định về người đại diện theo pháp luật (Khoản 4 Điều 2) tại Điều lệ công ty như sau:

Nội dung trước sửa đổi: Tổng giám đốc điều hành là đại diện theo pháp luật của Công ty.

Nội dung sau sửa đổi: Chủ tịch Hội đồng quản trị là đại diện theo pháp luật của Công ty.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.