Thời gian thực hiện: 9h ngày 14/06/2019

Ngày đăng ký cuối cùng: 22/05/2019

Địa điểm thực hiện: Hội trường Công ty (Địa chỉ: A77/ Đường số 7 – KCN Vĩnh Lộc – Quận Bình Tân – Tp.Hồ Chí Minh).

Nội dung họp:  Các nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ thường niên năm 2019.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.