Công ty Cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương (CTB – Sàn HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 22/01/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng: 26/01/2016

- Lý do và mục đích: Tạm ứng cổ tức năm 2015 bằng tiền mặt, tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

a. Tạm ứng cổ tức năm 2015 bằng tiền mặt

- Tỷ lệ thực hiện:12%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.200 đồng)

- Ngày thực hiện: 05/02/2016

-  Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán đã lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng tài chính kế toán Công ty cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương – Số 02 Đường Ngô Quyền – Phường Cẩm Thượng – Thành phố Hải Dương (Vào các ngày làm việc trong tuần từ 05/02/2016) và xuất trình chứng minh thư nhân dân.

b. Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu  được nhận 01 quyền biểu quyết)
- Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 26/03/2016
- Địa điểm thực hiện: Văn phòng sản xuất – Số 02 – Đường Ngô Quyền – Phường Cẩm Thượng – Thành phố Hải Dương
- Nội dung Đại hội:
+ Thông qua kết quả SXKD và  phân phối lợi nhuận năm 2015
+ Thông qua kế hoạch SXKD, kế  hoạch đầu tư năm 2016
+ Chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016
+ Một số công việc khác thuộc thẩm quyền Đại hội.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.