CSC: Ngày GDKHQ trả cổ tức năm 2018 bằng tiền (10%)


CTCP Tập đoàn COTANA (CSC - HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 03/06/2019

- Ngày đăng ký cuối cùng: 04/06/2019

- Lý do và mục đích: Trả cổ tức bằng tiền năm 2018

- Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)

- Ngày thanh toán: 14/06/2019

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Tập đoàn Cotana (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 14/06/2019 và xuất trình chứng minh nhân dân.

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu