CTCP Vật Tư - Xăng Dầu (COM– HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 06/9/2017

- Ngày đăng ký cuối cùng: 07/09/2017

Lý do và mục đích: Tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt đợt 1/2017.
−     Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (1.000 đồng/cổ phiếu phổ thông)
-     Thời gian thực hiện: 22/09/2017
-     Địa điểm thực hiện:
+     Đối với chứng khoán đã lưu ký : Người sở hữu chứng khoán nhận cổ tức bằng tiền mặt  tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản.
+      Đối với chứng khoán chưa lưu ký : Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Văn phòng Công ty Cổ phần Vật tư – Xăng dầu; Địa chỉ: Tòa nhà COMECO Tầng 9 số 549 Điện Biên Phủ, Phường 3, Quận 3, TP.Hồ Chí Minh (vào các ngày làm việc trong tuần) từ ngày 22/09/2017 và xuất trình CMND.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.