CTCP Tư vấn công nghệ, thiết bị và kiểm định xây dựng -CONINCO (CNN - UpCoM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 23/04/2018

- Ngày đăng ký cuối cùng: 24/04/2018

- Lý do và mục đích: Chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 8,98%/cổ phiếu (Cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu     được nhận 898 đồng)

- Thời gian thực hiện: 10/5/2018

-  Địa điểm thực hiện: 

+ Đối với chứng khoán lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu chứng khoán khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và kiểm định xây dựng – CONINCO, khu ngoại giao đoàn, số 6 Đặng Văn Ngữ, phường Trung Tự, quận Đống Đa, Tp. Hà Nội (điện thoại liên lạc: 04.38523706/máy lẻ 207) vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 10/5/2018 và xuất trình chứng minh nhân dân.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.