Công ty Cổ phần Thương nghiệp Cà Mau (CMV – HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 13/10/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 15/10/2015

- Lý do và mục đích: Chi trả cổ tức đợt 1 năm 2015 bằng tiền mặt.

- Tỷ lệ thực hiện: 10%/mệnh giá (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng).

- Thời gian thực hiện: 05/11/2015.

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán đã lưu ký : Người sở hữu chứng khoán nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký : Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền mặt tại trụ sở chính Công ty Cổ phần Thương nghiệp Cà Mau, Số 70 – 72 Đề Thám, TP.Cà Mau vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 05/11/2015 và xuất trình CMND.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.