CMI: Ngày GDKHQ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

 

Công ty cổ phần CMISTONE Việt Nam (CMI – HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 29/7/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 31/07/2015

- Lý do và mục đích: Chốt danh sách tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: Công ty sẽ thông báo cho cổ đông trong thư mời họp sau

- Địa điểm thực hiện: Tầng 11 tòa nhà Agribank, 135 Lạc Long Quân, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội

- Nội dung:        

+ Thông qua Báo cáo tài chính năm 2014 đã kiểm toán;

+ Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015;

+ Thông qua thù lao, phụ cấp Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2014;

+ Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2014;

+ Thông qua điều chỉnh phương án phân chia lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2014;

+ Thông qua thay đổi Giấy đăng ký kinh doanh lần thứ 11 ngày 03/04/2015 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp với vốn điều lệ mới là 160.000.000.000 đồng;

+ Thông qua sửa đổi điều lệ Công ty liên quan đến việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức Tổng Giám đốc điều hành và các điều, khoản khác của Điều lệ để phù hợp với Luật Doanh nghiệp mới;

+ Các công việc khác thuộc thẩm quyền của Đại hội.

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu