CLL: Ngày GDKHQ Tạm ứng cổ tức năm 2014 bằng tiền (12%) và bằng cổ phiếu (10:1)

 

Công ty cổ phần Cảng Cát Lái (CLL – HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 6/5/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 08/05/2015

- Lý do và mục đích:  Tạm ứng cổ tức năm 2014 bằng tiền và bằng cổ phiếu

a. Tạm ứng cổ tức năm 2014 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 12%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.200 đồng)

- Ngày thanh toán: Ngày 01/6/2015

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại văn phòng Công ty CTCP Cảng Cát Lái – Phòng 107 Cổng A Cảng Cát Lái, số 1295B Đường Nguyễn Thị Định, Phường Cát Lái, Quận 2, Tp.Hồ Chí Minh; vào các ngày làm việc trong tuần (thời gian chi trả từ lúc 8h00 đến 16h00 từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần), bắt đầu từ ngày 01/6/2015. Khi đến nhận cổ tức cổ đông vui lòng xuất trình chứng minh nhân dân hoặc Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần (nếu đã được cấp Sổ); Giấy giới thiệu (nếu là tổ chức), trường hợp nhận thay phải có giấy ủy quyền hợp pháp.

b. Tạm ứng cổ tức năm 2014 bằng cổ phiếu

- Tỷ lệ thực hiện: 10:1 (10 cổ phiếu được nhận được 01 cổ phiếu mới)

- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Với tỷ lệ tạm ứng cổ tức là 10% thì tỷ lệ thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu của cổ đông là 10:1. Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 01 cổ phiếu mới. Số cổ phiếu cổ đông nhận được sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) do việc làm tròn số cổ phần cổ đông được nhận đến hàng đơn vị sẽ chuyển cho Công đoàn Công ty cổ phần Cảng Cát Lái quản lý và sở hữu.

Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách cổ đông đề thực hiện quyền, cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 666 cổ phiếu. Với tỷ lệ thực hiện quyền nhận tạm ứng cổ tức năm 2014 bằng cổ phiếu là 10:1, thì Ông Nguyễn Văn A sẽ được nhận 666x1:10=66,6 cổ phiếu mới. Như vậy theo nguyên tắc xử lý số cổ phiếu lẻ phát sinh thì Ông Nguyễn Văn A chỉ được nhận 66 cổ phiếu; phần lẻ là 0,6 cổ phiếu sẽ chuyển cho Công đoàn Công ty cổ phần Cảng Cát Lái quản lý và sở hữu.

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại văn phòng Công ty CTCP Cảng Cát Lái – Phòng 105 Cổng A Cảng Cát Lái, số 1295B Đường Nguyễn Thị Định, Phường Cát Lái, Quận 2, Tp.Hồ Chí Minh; vào các ngày làm việc trong tuần (thời gian chi trả từ lúc 8h00 đến 16h00 từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần). Khi đến nhận cổ tức cổ đông vui lòng xuất trình chứng minh nhân dân hoặc Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần (nếu đã được cấp Sổ); Giấy giới thiệu (nếu là tổ chức), trường hợp nhận thay phải có giấy ủy quyền hợp pháp.

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu