CTCP Đầu tư và Phát triển Nhà Đất Cotec (CLG- HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 18/3/2014

- Ngày đăng ký cuối cùng: 20/03/2014

- Lý do và mục đích: Chi trả cổ tức năm 2012 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 3%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 300 đồng)

- Thời gian thực hiện: 15/09/2014

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán đã lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ nhận cổ tức tại Phòng Kế toán Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà đất Cotec (CotecLand) kể từ ngày 05/05/2014, địa chỉ: Lầu 9, Tòa nhà Cotec Building, Số 14 Nguyễn Trường Tộ, Phường 12, Quận 4, TP. HCM.

Bình Luận (1)

Nguyen thi hien - 09:38 06/10/2015

Sao chưa thấy trả cổ tức hoãn hoài mong đợt này sẽ không hoãn