CTCP Cokyvina (CKV - HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 13/07/2018

- Ngày đăng ký cuối cùng: 16/07/2018

- Lý do và mục đích: Trả cổ tức năm 2017 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 9%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 900 đồng)

- Thời gian thực hiện: 30/07/2018

-  Địa điểm thực hiện: 

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại văn phòng công ty Cổ phần Cokyvina, địa chỉ: số 178 Triệu Việt Vương, phường Bùi Thị Xuân, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội bắt đầu từ ngày 30/07/2018 và xuất trình chứng minh nhân dân.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.