CTCP Cơ khí Ngành In (CKI- Đại chúng chưa niêm yết)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 06/01/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng: 08/01/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: thông báo sau

- Địa điểm thực hiện: thông báo sau

- Nội dung lấy ý kiến:  Đại hội cổ đông thường niên 2016

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.