CKG: Ngày GDKHQ tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 và tạm ứng cổ tức năm 2015 bằng tiền.

 

 

Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Kiên Giang (CKG – Đại chúng chưa niêm yết)

- Ngày đăng ký cuối cùng:  10/03/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 và tạm ứng cổ tức năm 2015 bằng tiền.

a) Tổ chức Đại hội  cổ đông thường niên năm 2016.

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: Dự kiến cuối tháng 03 năm 2016

- Địa điểm thực hiện: 34 Trần Phú, Phường Vĩnh Thanh, TP .Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang.

- Nội dung lấy ý kiến:

+     Thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2015; phương hướng và các chỉ tiêu năm 2016.
+     Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016.
+     Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016.
+     Lựa chọn Công ty cung cấp dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016.
+     Một số nội dung khác trình Đại hội cổ đông thông qua.

 

b)      Tạm ứng cổ tức năm 2015 bằng tiền
-     Tỷ lệ thực hiện: 18% (01 cổ phiếu nhận 1.800 đồng)
-     Thời gian thực hiện: 25/03/2016
-     Địa điểm thực hiện:
+     Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
+     Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận nhận cổ tức bằng tiền tại Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Kiên Giang (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 25/03/2016 và xuất trình chứng minh nhân dân.

 

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu