CTCP Cơ khí Đông Anh Licogi (CKD - UpCoM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 28/06/2018

- Ngày đăng ký cuối cùng: 29/06/2018

- Lý do và mục đích: Chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 20%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng)

- Ngày thanh toán: 10/07/2018

- Địa điểm thực hiện: 

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Kế toán - Công ty cổ phần Cơ khí Đông Anh Licogi – Tổ 8, thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội vào các ngày làm việc trong tuần từ ngày 10/07/2018 và xuất trình chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ tùy thân khác, giấy ủy quyền, giấy đề nghị chuyển khoản.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.