CHP: Ngày giao dịch không hưởng quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020


Công ty cổ phần Thuỷ Điện Miền Trung

Mã chứng khoán: CHP 

Sàn giao dịch: HOSE 

Ngày đăng ký cuối cùng: 26/05/2020

- Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 16/06/2020

- Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ thông báo cho cổ đông theo Thư mời họp.

- Nội dung họp: Theo Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu