CDR: Ngày GDKHQ trả cổ tức năm 2019 bằng tiền (8%)


CTCP Xây dựng Cao Su Đồng Nai (CDR - UpCoM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 30/06/2020

- Ngày đăng ký cuối cùng: 01/07/2020

- Lý do và mục đích: Chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 8%/cổ phiếu (800đ/cổ phiếu)

- Thời gian thực hiện: 14/07/2020

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại CTCP Xây Dựng Cao Su Đồng Nai (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 14/07/2020 và xuất trình chứng minh nhân dân.

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu