CTCP Xây dựng Cao Su Đồng Nai (CDR - UpCoM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 19/07/2018

- Ngày đăng ký cuối cùng: 20/07/2018

-  Lý do và mục đích: Chi trả cổ tức bằng tiền năm 2017.

- Tỷ lệ thực hiện: 8%/cổ phiếu (800 đồng/cổ phiếu)

- Thời gian thực hiện:  06/08/2018

- Địa điểm thực hiện:

+     Đối với chứng khoán đã lưu ký : Người sở hữu chứng khoán nhận cổ tức bằng tiền tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản.

+      Đối với chứng khoán chưa lưu ký : Người sở hữu khi đến làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Xây dựng cao su Đồng Nai (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 06/08/2018 và xuất trình chứng minh nhân dân.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.