CTCP Công trình công cộng và Dịch vụ Du lịch Hải Phòng (CDH - UpCoM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 11/06/2018

- Ngày đăng ký cuối cùng: 12/06/2018

- Lý do và mục đích: Chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền mặt

- Tỷ lệ thực hiện: 3,34%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 334 đồng)

- Ngày thanh toán: 25/06/2018

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài Vụ - Công ty cổ phần Công trình công cộng và Dịch vụ du lịch Hải Phòng (địa chỉ: số 8 khu I Vạn Sơn, phường Vạn Sơn, quận Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng) bắt đầu từ ngày 25/06/2018 (Khi làm thủ tục thanh toán xuất trình sổ chứng nhận sở hữu chứng khoán và chứng minh thư nhân dân). Công ty hỗ trợ cổ đông thanh toán bằng hình thức chuyển khoản. 

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.