Công ty cổ phần Cảng Cửa Cấm Hải Phòng (CCP – UpCoM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 04/05/2018

- Ngày đăng ký cuối cùng: 07/05/2018

- Lý do và mục đích: Chi trả cổ  tức năm 2017 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 6%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 600 đồng)

- Ngày thanh toán: 16/05/2018

- Địa điểm thực hiện:  

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại phòng Kế toán Tài chính Công ty cổ phần Cảng Cửa Cấm Hải Phòng, số 2 đường Ngô Quyền, phường Máy Chai, quận Ngô Quyền, Hải Phòng, điện thoại: 0225.3827038 (vào giờ hành chính từ Thứ hai đến Thứ sáu) bắt đầu từ ngày 16/05/2018 và xuất trình chứng minh nhân dân.  

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.