CTCP Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long (CCL - HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 27/06/2019

- Ngày đăng ký cuối cùng: 28/06/2019

Lý do và mục đích: Trả cổ tức năm 2017 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 2%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 200 đồng)

- Thời gian thực hiện: 24/07/2019

- Địa điểm thực hiện:

+     Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

+     Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại trụ sở chính của CTCP Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long bắt đầu từ ngày 24/07/2019 và xuất trình giấy CMND.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.