(ĐTCK)

CAD:CTCP chế biến và XNK thuỷ sản Cadovimex (UpCOM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 28/5/2014

- Ngày đăng ký cuối cùng: 30/05/2014

- Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: Thông báo sau

- Địa điểm thực hiện: Xí nghiệp chế biến xuất khẩu thủy sản Nam Long (Ấp Đầm Cùng, xã Trần Thới, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau).

- Nội dung họp:

* Báo cáo hoạt động năm 2013 của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và Ban kiểm soát;

* Một số nội dung khác.


Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.