C4G: Ngày giao dịch không hưởng quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020


Công ty cổ phần Tập đoàn CIENCO4

Mã chứng khoán: C4G 

Sàn giao dịch: UpCOM 

Ngày đăng ký cuối cùng: 13/04/2020

- Lý do và mục đích: Đại hội cổ đông thường niên năm 2020

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

-  Thời gian thực hiện: Ngày 27/04/2020

-  Địa điểm thực hiện: Trụ sở Công ty

-  Nội dung họp: Đại hội đồng cổ đông thường niên

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu