Công ty cổ phần Xây dựng 47 (C47 - HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 28/12/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 30/12/2015

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: 16/01/2016

- Địa điểm thực hiện:  Văn phòng Công ty Cổ phần Xây dựng 47, Số 08 Biên Cương Tp. Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định.

- Nội dung lấy ý kiến:  Thông qua phương án tăng vốn điều lệ lần thứ 6.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.