CTCP Đầu tư Xây dựng 3-2 (C32 – HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 8/6/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 10/06/2015

- Lý do và mục đích          : Chi trả cổ tức đợt 2 năm 2014 bằng tiền mặt

- Tỷ lệ thực hiện               : 12%/cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 1.200 đồng)

- Ngày thanh toán            : 30/06/2015

- Địa điểm thực hiện         :

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng 3-2, địa chỉ: 45A Đường Nguyễn Văn Tiết, Phường Lái Thiêu, Thị Xã Thuận An, Tỉnh Bình Dương (Vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 30/06/2015 và xuất trình Giấy chứng minh nhân dân.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.