Công ty cổ phần Nước - Môi trường Bình Dương (BWE - HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 05/04/2018

- Ngày đăng ký cuối cùng: 06/04/2018

Lý do và mục đích: Thanh toán thêm cổ tức năm 2017 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 2%/cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận 200 đồng)

- Thời gian thực hiện: 16/04/2018

- Địa điểm thực hiện:

+     Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+     Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Văn phòng CTCP Nước - Môi trường Bình Dương vào các ngày làm việc trong tuần bắt từ ngày 16/04/2018 và xuất trình chứng minh nhân dân

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.