Công ty cổ phần Bông Việt Nam (BVN - UpCoM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 15/05/2018

- Ngày đăng ký cuối cùng: 16/05/2018

Lý do và mục  đích   : Chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền

Tỷ lệ thực hiện: 5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng)

Ngày thanh toán: 31/05/2018

Địa điểm thực hiện:

- Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

- Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần Bông Việt Nam, địa chỉ: Lô I 15-16-17, Đường D2, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP. HCM (vào các ngày làm việc từ thứ Hai đến thứ Sáu trong tuần) bắt đầu từ ngày 31/05/2018 và xuất trình Giấy chứng minh nhân dân..

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.