BVBS16368: Ngày chốt danh sách trái chủ nhận tiền lãi trái phiếu


Tên tổ chức phát hành: Ngân hàng Chính sách Xã hội

- Mã chứng khoán: BVBS16368

Loại chứng khoán: TPCPBL

- Ngày đăng ký cuối cùng: 23/09/2019

-  Lý do và mục đích: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2019

- Tỷ lệ thanh toán: 01 trái phiếu được nhận 7.100 đồng

- Ngày thanh toán: 27/09/2019.

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu