BTW: Ngày GDKHQ trả cổ tức năm 2018 bằng tiền (10%)

CTCP Cấp nước Bến Thành (BTW - HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 13/05/2019

- Ngày đăng ký cuối cùng: 14/05/2019

Lý do và mục đích: Trả cổ tức năm 2018 bằng tiền

Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)

- Thời gian thực hiện: Ngày 11/06/2019

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký:

Từ ngày 11/06/2019 đến ngày 28/06/2019: Người sở hữu nhận cổ tức tại Công ty TNHH Một thành viên Chứng khoán Ngân hàng Đông Á;

Từ ngày 15/07/2019: Người sở hữu nhận cổ tức tại CTCP Cấp nước Bến thành. (cổ  đông nhận cổ tức vào các ngày làm việc trong tuần, xuất trình  sổ cổ đông và CMND).

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu