CTCP Bao bì Tiền Giang (BTG - UpCoM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 09/05/2018

- Ngày đăng ký cuối cùng: 10/05/2018

Lý do và mục đích: Tạm ứng cổ tức năm 2017 bằng tiền mặt

-     Tỷ lệ thực hiện: 4%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 400 đồng)

-     Ngày thanh toán : 18/05/2018

-     Địa điểm thực hiện :

+ Đối  với chứng khoán lưu ký  : Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký  : Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại CTCP Bao bì Tiền Giang trong giờ làm việc từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần bắt đầu từ ngày 18/05/2018 và xuất trình CMND và Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.