CTCP Sách và Thiết bị Bình Thuận (BST– HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 18/01/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng: 20/01/2016

- Lý do và mục đích: Tạm ứng trả cổ tức đợt 2 năm 2015 bằng tiền, tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2016

a. Tạm ứng trả cổ tức đợt 2 năm 2015 bằng tiền

 - Tỷ lệ thực hiện: 6%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận x600 đồng)

- Ngày thực hiện: 03/02/2016

-  Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán đã lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại CTCP Sách và Thiết bị Bình Thuận, số 70 Nguyễn Văn Trỗi, Phường Đức Thắng, TP. Phan Thiết vào các ngày làm việc từ ngày 03/02/2016 và xuất trình chứng minh nhân dân.

b. Tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2016

- Tỷ lệ thực hiện: 1cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: Thông báo sau
- Địa điểm thực hiện: Hội trường Sở Giáo dục – Đào tạo Bình Thuận
Số 10 Đường Nguyễn Tất Thành, Tp. Phan Thiết 
- Nội dung họp : họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2016

 

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.