CTCP Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam (BSI – HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 02/11/2017

- Ngày đăng ký cuối cùng: 03/11/2017

- Lý do và mục đích: Tạm ứng cổ tức năm 2017 bằng cổ phiếu
Nội dung cụ thể:
+ Tỷ lệ thực hiện: 5% (Người sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 5 cổ phiếu mới).
+ Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ (nếu có): Số lượng cổ phiếu chia cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, cổ phiếu lẻ hàng thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.

+ Ví dụ: Cổ đông sở hữu 1.261 cổ phiếu, số cổ phiếu trả cổ tức được nhận tạm tính là 1.261*5%=63,05 cổ phiếu. Số cổ phiếu cổ đông sẽ thực nhận là 63 cổ phiếu; 0,05 cổ phiếu lẻ sẽ bị hủy bỏ.
+ Địa điểm thực hiện:
Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại các Thành viên nơi mở tài khoản lưu ký.                            
Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại trụ sở Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam và xuất trình chứng minh nhân dân.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.