CTCP Bia, Rượu Sài Gòn - Đồng Xuân (BSD - UpCoM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 03/07/2018

- Ngày đăng ký cuối cùng: 04/07/2018

- Lý do và mục đích: Chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 30%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 3.000 đồng)

- Ngày thanh toán: 16/07/2018

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Công ty sẽ trả cổ tức bằng chuyển khoản cho các cổ đông đã đăng ký tài khoản của mình tại Công ty cổ phần Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân. Kính đề nghị các cổ đông kiểm tra và cập nhật lại tài khoản của mình tại Công ty ( trong trường hợp có thay đổi). Hoặc người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính – Kế toán Công ty tại Khu 7 thị trấn Quang Minh, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 16/07/2018 và xuất trình chứng minh thư nhân dân.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.