CTCP Nhựa Bình Minh (BMP - HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 11/05/2018

- Ngày đăng ký cuối cùng: 14/05/2018

Lý do và mục đích: Chi trả cổ tức đợt 2 năm 2017 bằng tiền mặt.

Tỷ lệ thực hiện: 25% (01 cổ phiếu được nhận 2.500 đồng).

Thời gian thực hiện: 06/06/2018.

Địa điểm thực hiện:

a/ Đối với chứng khoán đã lưu ký: Người sở hữu chứng khoán nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản.

b/ Đối với chứng khoán chưa lưu ký : Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Văn phòng Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh - 240 Hậu Giang, Quận 6, TPHCM từ 8h đến 11h và 13h đến 15h30 các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hằng tuần (trừ các ngày nghỉ lễ), bắt đầu từ ngày 06/06/2018 và cần mang theo Giấy CMND/Căn cước công dân/Hộ chiếu.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.