Công ty cổ phần 715 (BMN - UpCoM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 23/05/2018

- Ngày đăng ký cuối cùng: 24/05/2018

Lý do và mục đích : Chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền

Tỷ lệ thực hiện: 8,9%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 890 đồng)

Ngày thanh toán: 11/06/2018

Địa điểm thực hiện:

Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng tài chính kế toán Công ty cổ phần 715 hoặc chuyển khoản bắt đầu từ ngày 11/06/2018 và xuất trình Chứng minh nhân nhân.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.