CTCP Môi trường và Dịch vụ Đô thị Bình Thuận (BMD - UpCoM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 25/07/2019

- Ngày đăng ký cuối cùng: 26/07/2019

Lý do và mục đích: Chi trả cổ tức bằng tiền năm 2018

- Tỷ lệ thực hiện: 6,5% (650đ/cp)

- Thời gian thực hiện: 22/08/2019

- Địa điểm thực hiện:

+     Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+     Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính kế toán-Công ty cổ phần Môi trường và Dịch vụ Đô thị Bình Thuận, số 578 đường Trần Hưng Đạo, Phường Đức Long, Thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận vào các ngày làm việc trong tuần từ thứ hai đến sáng thứ bảy hàng tuần bắt đầu từ ngày 22/08/2019 (khi làm thủ tục thanh toán xuất trình sổ chứng nhận sở hữu cổ phần và chứng minh nhân dân).

Công ty hỗ trợ phí chuyển tiền đối với cổ đông thanh toán bằng hình thức chuyển khoản.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.