Công ty Cổ phần Khoáng sản Bình Định (BMC - HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 17/05/2018

- Ngày đăng ký cuối cùng: 18/05/2018

Lý do và mục đích: Chi trả cổ tức bằng tiền năm 2017

Nội dung cụ thể:

-  Tỷ lệ thực hiện: 7%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 700 đồng)

-  Ngày thanh toán: 31/05/2018

-  Địa điểm thực hiện:

+  Đối với chứng khoán đã lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các TVLK nơi mở tài khoản lưu ký;

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Văn phòng Công ty Cổ phần Khoáng sản Bình Định – 11 Hà Huy Tập, TP.Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định ( vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 31/05/2018 và xuất trình chứng minh nhân dân.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.