Công ty Cổ phần Khoáng sản Bình Định (BMC – HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 4/3/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 06/03/2015

- Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết.

- Thời gian thực hiện: Sẽ thông báo sau

- Địa điểm thực hiện: Hội trường Khách sạn Sài Gòn – Quy Nhơn, số 24 Nguyễn Huệ, TP.Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

- Nội dung họp: Thông qua kết quả thực hiện năm 2014, kế hoạch năm 2015 và các nội dung có liên quan khác.

 

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.