Công ty Cổ phần Khoáng sản Bình Định (BMC – Sàn HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 22/12/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 24/12/2015

- Lý do và mục đích: Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2014 bằng tiền mặt.

- Tỷ lệ thực hiện: 15%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng)

- Ngày thực hiện: 07/01/2016

-  Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán đã lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền mặt  tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Văn phòng Công ty Cổ phần Khoáng sản Bình Định. Địa chỉ: 11 Hà Huy Tập, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định (vào các ngày làm việc trong tuần) từ ngày 07/01/2016 và xuất trình CMND

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.