BLW: Ngày GDKHQ trả cổ tức của năm 2018 (lần 3) bằng tiền (0,38%)


CTCP Cấp nước Bạc Liêu (BLW - UpCoM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền:18/10/2019

- Ngày đăng ký cuối cùng: 21/10/2019

Lý do và mục đích: Chi trả cổ tức của năm 2018 (lần 3) bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 0,38%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 38 đồng)

- Ngày thanh toán: 06/11/2019

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại tài khoản ngân hàng đã đăng ký với Công ty Cổ phần Cấp nước Bạc Liêu bắt đầu từ ngày 06/11/2019.

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu