CTCP Vận tải và dịch vụ Liên Ninh (BLN - UpCoM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 29/07/2019

- Ngày đăng ký cuối cùng: 30/07/2019

- Lý do và mục đích: Chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 2,5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 250 đồng)

- Ngày thanh toán: 19/08/2019

- Địa điểm thực hiện: 

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán xuất trình chứng minh nhân dân (hộ chiếu) làm thủ tục nhận cổ tức từ ngày 19/08/2019 tại Phòng Tài chính kế toán, Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Liên Ninh, Km 15+200, quốc lộ 1A, thôn Yên Phú, xã Liên Ninh, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.